Menu Zamknij

Oferta

Pełna księgowość

Skomplikowanym zadaniem dla przedsiębiorców są księgi rachunkowe, które obejmują ewidencjowanie każdej transakcji dokonanej przez firmę. Pomagamy w ich rozliczaniu oraz przygotowaniu kompleksowego planu związanego z działalnością księgową firmy.

Zakres usług w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego i zakładowym planem kont,
 • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług oraz ich przesyłanie do Urzędu Skarbowego,
 • przesyłanie JPK do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • reprezentacja klienta w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta.
Pełna księgowość
Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona

Pomagamy przedsiębiorcom w prowadzeniu uproszczonej formy rozliczania jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz sporządzamy wszystkie potrzebne dokumenty dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zakres usług w ramach prowadzenia księgowości uproszczonej:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • przesyłanie JPK do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zeznań podatkowych,
 • reprezentacja klienta w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach.

Kadry i płace

Zapewniamy przedsiębiorstwom kompleksową obsługą kadrowo – płacową w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz wszelkich zeznań podatkowych. Wykonujemy również wszelką niezbędną dokumentację, która trafia do ZUS-u.

Zakres usług w ramach prowadzenia kadr i płac:

 • naliczanie i sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni urlopowych,
 • rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON i ich przesyłanie,
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników (na żądanie),
 • reprezentacja klienta w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach.
Kadry i płace

Zakładanie firmy

Oferujemy wsparcie przy zakładaniu przedsiębiorstwa oraz pomoc w jego rejestracji i załatwieniu wszystkich związanych z tym formalności.

Nowoczesne biuro rachunkowe
w Zagórowie, na terenie
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego

Nasi Klienci otrzymują dostęp do panelu umożliwiającego przekazywanie dokumentów online.
Szybko i bezpiecznie!

Panel logowania

Nie jestem jeszcze Klientem, ale chcę nim zostać.

Kontakt z nami